Sat Aug 15
07:00 PM
Sun Aug 30
07:30 PM

- San Antonio, TX
Mon Aug 31
07:00 PM
Mon Sep 28
07:00 PM
Sun Oct 4
08:00 PM
Sat Oct 24
08:00 PM
Thu Oct 29
07:30 PM
Fri Dec 4
07:00 PM
Sat Dec 12
07:30 PM
Sat Dec 19
07:00 PM
Tue Feb 9
07:00 PM
Tue Sep 14
06:00 PM
Tue Mar 18
03:30 AM
Wed Mar 19
03:30 AM
Thu Mar 27
03:30 AM
Fri Mar 28
03:30 AM
Sat Mar 29
03:30 AM
Wed Apr 2
03:30 AM
Thu Apr 3
03:30 AM

- San Antonio, TX
Sat Apr 19
03:30 AM
Mon May 5
03:30 AM
Tue May 6
03:30 AM
Wed May 7
03:30 AM

- San Antonio, TX
Tue May 13
03:30 AM
Sat May 17
03:30 AM
Wed May 28
03:30 AM
Thu May 29
03:30 AM
Wed Jun 4
03:30 AM
Tue Jun 10
03:30 AM
Tue Jul 1
03:30 AM
Wed Jul 23
03:30 AM