Fri Aug 30
08:00 PM
Fri Sep 6
06:00 PM
Sat Sep 7
10:00 AM
Sat Sep 7
02:00 PM
Sat Sep 7
06:00 PM
Sun Sep 8
12:00 PM
Sun Sep 8
04:00 PM
Mon Sep 9
07:30 PM
Sat Sep 14
07:30 PM
Sat Sep 21
07:30 PM
Wed Sep 25
07:00 PM
Thu Sep 26
07:00 PM
Fri Sep 27
08:00 PM
Sat Sep 28
07:00 PM
Sat Oct 5
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Oct 12
07:00 PM
Wed Oct 16
07:00 PM
Fri Oct 18
08:00 PM
Sat Oct 26
08:00 PM
Tue Oct 29
08:00 PM
Wed Oct 30
08:00 PM
Thu Oct 31
08:00 PM
Fri Nov 1
08:00 PM
Sat Nov 2
02:00 PM
Sat Nov 2
08:00 PM
Sun Nov 3
01:30 PM
Sun Nov 3
07:00 PM
Wed Nov 6
08:00 PM
Wed Nov 13
08:00 PM
Wed Nov 20
08:00 PM
Mon Dec 2
07:30 PM
Fri Dec 6
08:00 PM
Sat Dec 7
02:00 PM
Sat Dec 7
08:00 PM
Sun Dec 8
01:30 PM
Sun Dec 8
07:00 PM
Fri Dec 20
07:30 PM
Sat Dec 21
03:00 PM
Sat Dec 21
07:30 PM
Sun Dec 22
02:00 PM
Fri Dec 27
07:00 PM
Tue Jan 21
08:00 PM
Wed Jan 22
08:00 PM
Thu Jan 23
08:00 PM
Fri Jan 24
08:00 PM
Sat Jan 25
02:00 PM
Sat Jan 25
08:00 PM
Sun Jan 26
01:30 PM
Sun Jan 26
07:00 PM
Mon Mar 23
08:00 PM
Tue Mar 24
08:00 PM
Wed Mar 25
08:00 PM
Thu Mar 26
08:00 PM
Fri Apr 24
08:00 PM
Sat Apr 25
02:00 PM
Sat Apr 25
08:00 PM
Sun Apr 26
01:30 PM
Sun Apr 26
07:00 PM
Tue Apr 28
08:00 PM
Wed Apr 29
08:00 PM
Thu Apr 30
08:00 PM
Fri May 1
08:00 PM
Sat May 2
02:00 PM
Sat May 2
08:00 PM
Sun May 3
01:30 PM
Sun May 3
07:00 PM
Wed Dec 9
08:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Dec 10
02:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Dec 10
08:00 PM

- Charlotte, NC
Fri Dec 11
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 12
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 12
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 13
01:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 13
06:30 PM

- Charlotte, NC
Tue Dec 15
08:00 PM

- Charlotte, NC
Wed Dec 16
08:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Dec 17
08:00 PM

- Charlotte, NC
Fri Dec 18
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 19
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 19
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 20
01:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 20
06:30 PM

- Charlotte, NC
Mon Dec 21
08:00 PM

- Charlotte, NC
Tue Dec 22
08:00 PM

- Charlotte, NC
Wed Dec 23
08:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Dec 24
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 26
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Dec 26
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 27
01:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Dec 27
06:30 PM

- Charlotte, NC
Mon Dec 28
08:00 PM

- Charlotte, NC
Tue Dec 29
08:00 PM

- Charlotte, NC
Wed Dec 30
02:00 PM

- Charlotte, NC
Wed Dec 30
08:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Dec 31
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Jan 2
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Jan 2
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Jan 3
01:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Jan 3
06:30 PM

- Charlotte, NC
Tue Jan 5
08:00 PM

- Charlotte, NC
Wed Jan 6
08:00 PM

- Charlotte, NC
Thu Jan 7
08:00 PM

- Charlotte, NC
Fri Jan 8
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Jan 9
02:00 PM

- Charlotte, NC
Sat Jan 9
08:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Jan 10
01:00 PM

- Charlotte, NC
Sun Jan 10
06:30 PM

- Charlotte, NC