Thu Oct 18
10:00 PM
Nicola Cruz
Floyd Miami - Miami, FL
Fri Oct 19
03:30 AM
Fri Oct 19
07:30 PM
Fri Oct 19
07:31 PM
Fri Oct 19
08:00 PM
Fri Oct 19
10:00 PM
Fri Oct 19
11:00 PM
Sat Oct 20
03:30 AM
Sat Oct 20
03:30 AM
Sat Oct 20
08:00 PM
Sat Oct 20
08:00 PM
Sat Oct 20
08:00 PM
Sun Oct 21
1:00 PM
Sun Oct 21
01:00 PM
Tue Oct 23
07:00 PM
Wed Oct 24
07:30 PM
Wed Oct 24
08:00 PM
Thu Oct 25
08:00 PM
Fri Oct 26
03:30 AM
Fri Oct 26
08:00 PM
Fri Oct 26
11:00 PM
Sat Oct 27
03:30 AM
Sat Oct 27
08:00 PM
Sat Oct 27
11:00 PM
Sun Oct 28
8:00 PM
Mon Oct 29
07:30 PM
Wed Oct 31
09:00 PM
Fri Nov 2
07:00 PM
Jessie Reyez
The Ground - Miami, FL
Fri Nov 2
08:00 PM
Fri Nov 2
09:00 PM
Sun Nov 4
1:00 PM
Sun Nov 4
01:00 PM
Wed Nov 7
07:00 PM
Ataris
Gramps - Miami, FL
Wed Nov 7
07:30 PM
Thu Nov 8
07:30 PM
Fri Nov 9
08:00 PM
Fri Nov 9
08:00 PM
Fri Nov 9
09:00 PM
Sat Nov 10
08:00 PM
Sat Nov 10
08:00 PM
Sun Nov 11
03:30 AM
Sun Nov 11
07:30 PM
Sun Nov 11
07:30 PM
Mon Nov 12
07:30 PM
Wed Nov 14
09:00 PM
Wed Nov 14
09:00 PM
Thu Nov 15
08:00 PM
Fri Nov 16
08:00 PM
Fri Nov 16
08:00 PM
Fri Nov 16
08:01 PM
Sat Nov 17
TBA
Sat Nov 17
03:30 AM
Sat Nov 17
07:00 PM
Sat Nov 17
08:00 PM
Sat Nov 17
09:00 PM
Sat Nov 17
11:00 PM
Sun Nov 18
06:00 PM
Sun Nov 18
08:00 PM
Mon Nov 19
07:00 PM
Tue Nov 20
07:00 PM
Tue Nov 20
07:30 PM
Wed Nov 21
03:30 AM
Fri Nov 23
09:00 PM
Sat Nov 24
07:00 PM
Sat Nov 24
8:00 PM
Tue Nov 27
07:30 PM
Thu Nov 29
08:00 PM
Fri Nov 30
08:00 PM
Fri Nov 30
08:00 PM
Fri Nov 30
11:00 PM
Dirty South
Treehouse Miami - Miami Beach, FL