Tue Jun 18
TBA
Tue Jun 18
07:00 PM
Thu Jun 20
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Jun 28
TBA
Fri Jun 28
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Jun 29
TBA
Sat Jun 29
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sun Jun 30
TBA
Sun Jun 30
07:00 PM
Wed Jul 10
TBA
Wed Jul 10
07:00 PM

- Washington DC, DC
Wed Jul 10
07:00 PM
Thu Jul 11
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Jul 12
TBA
Fri Jul 12
08:00 PM
Tue Jul 16
TBA
Tue Jul 16
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Jul 19
09:00 PM
Fri Jul 26
TBA
Fri Jul 26
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Aug 3
TBA
Sat Aug 3
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sun Aug 4
TBA
Sun Aug 4
07:00 PM
Wed Aug 7
TBA
Fri Aug 9
TBA
Fri Aug 9
08:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Aug 30
09:00 PM
Sat Aug 31
08:00 PM
Thu Sep 5
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Sep 6
TBA
Fri Sep 6
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Sep 7
TBA
Sat Sep 7
08:00 PM

- Washington DC, DC
Sun Sep 8
08:00 PM
Mon Sep 9
07:00 PM

- Washington DC, DC
Tue Sep 10
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Sep 13
06:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Sep 14
06:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Sep 14
10:00 PM

- Washington DC, DC
Tue Sep 17
TBA
Tue Sep 17
08:00 PM

- Washington DC, DC
Thu Sep 19
07:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Sep 20
08:00 PM

- Washington DC, DC
Mon Sep 23
TBA
Mon Sep 23
07:00 PM

- Washington DC, DC
Tue Sep 24
07:00 PM

- Washington DC, DC
Tue Sep 24
07:00 PM

- Washington DC, DC
Wed Sep 25
08:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Sep 27
TBA
Fri Sep 27
06:00 PM

- Washington DC, DC
Mon Sep 30
TBA
Mon Sep 30
07:00 PM

- Washington DC, DC
Thu Oct 3
10:00 PM

- Washington DC, DC
Fri Oct 4
TBA

- Washington DC, DC
Sat Oct 5
TBA
Sat Oct 5
06:00 PM

- Washington DC, DC
Mon Oct 7
TBA
Mon Oct 7
07:00 PM

- Washington DC, DC
Sat Oct 12
06:00 PM

- Washington DC, DC
Mon Oct 14
TBA
Mon Oct 14
07:00 PM
Tue Oct 22
TBA
Tue Oct 22
07:00 PM

- Washington DC, DC
Sun Oct 27
07:00 PM

- Washington DC, DC
Mon Nov 4
TBA
Mon Nov 4
07:00 PM

- Washington DC, DC
Sun Nov 10
TBA
Sun Nov 10
07:00 PM

- Washington DC, DC
Tue Nov 19
TBA
Tue Nov 19
07:00 PM

- Washington DC, DC
Wed Nov 20
TBA
Wed Nov 20
08:00 PM

- Washington DC, DC